10 Mart 2014 Pazartesi

ÖLÜM VE ÖTESİ ÜZERİNE

Ölmek, öğrenilmeye bağlı bir olgudur. Bir şeyde iktidar, bilgi ile olur. Bazı iktidarlar var ki, sadece bilmek değil, birtakım tatbikatlarla da olur. İşte, ölmek olayının ortaya çıkabilmesi için, varlığın ölmeyi bimesi, ölümün nasıl meydana gelebileceğini bilmesi ve bu olaya yardım etmesi gereklidir. Ölebilmek bir sanattır. Öyle bir sanat ki, uzun bir tekamülün oldukça ileri safhalarında meydana gelen bir bilgidir. Ölmeyi bilmek gerek. Bunun bilgisi önce "ölüm nedir" den başlar.

Ölüm nedir? Klasik manası içerisinde, ruh ile beden arasındaki müşterek faliyetin, belli bir zaman ve mekan içerisinde alaka kesmesi, kesin olarak bu alakanın durması demektir. Bu açıklama ikinci bir soruyu icap ettirir. Ruh ile beden arasındaki irtibat nasıl olmaktadır?

Beden şüphesiz ki bir kukladır. İpleri, yüksek ben kısaca ruhi benin elindedir. Kuklanın hareketleri, kuklacının parmaklarına takılı bulunan iplerle temin edilir. Kuklacının parmakları, kolları, adeleleri, sinirleri vasıtasıyla beyni tarafından idare edilir. Beyin, kuklacının beyni, gene onun yüksek benine bağlıdır. Yani kuklacı da yüksek benin bir kuklasıdır. Bu bağlılık, evrensel bir mekanizma içerisinde sonsuza kadar gitmektedir. Yüksek ben, birtakım mekanizmaları ve birtakım seyyalevi vasatları kullanmak suretiyle bedeni canlı hale getirir. Bu canlılık, o derecede ince, o derecede mükemmel, o derecede adapte olmuş vaziyettedir ki, kuklalar birbirlerini görünüşleriyle aynen kabul ederler.

Ölüm, kuklacının elindeki kukla iplerini yavaş yavaş çıkarması demektir. Hayatın muayyen bir noktasından, devresinden sonra, ipler yavaş yavaş gevşemeye, eski sağlamlığını kaybetmeye, hatta bir kısmı fonksiyon görmemeye başlar. Beden yaşlandıkça yani daha ince tertipteki tesirlere cevap verebilecek özelliğini kaybettikçe, iplerde de gevşeme başlamış demektir.

İnsan ölümün manasını, ölüm ötesi manayı bedenli haldeyken anlamaya, öğrenmeye, zihninde buna ait şekilleri, imajları yaşatmaya, kendi aurası içinde buna ait ihtizazların hareket etmesine müsaade etmelidir.

Her gün yatarken, ertesi gün bedeninizde bulunmayabileceğinizi bilerek ve anlayarak yatınız. Şüphesiz, bu usul kuvvetliler içindir.

SADIKLAR PLANI- "ÖLÜMDEN SONRA NELER OLUYOR"-(ERGUN CANDAN) İSİMLİ KİTAPTAN ALINITIDR