Bu Blogda Ara

16 Mart 2014 Pazar

Korkusuz

Artık ego ile ruhun yollarını birbirine karıştırmayı göze alamayız. İçinde yaşadığımız zaman bir seçim yapmamızı gerektiriyor. 

Çevrede olup biten her şeyin farkında olmama rağmen yokluk inancı ve korkuya teslim olmayı reddediyorum. Doğaya ve yaşam ağındaki herşeye saygı gösterip onurlandırmak olan spiritüel çalışmamı sürdürmek için açık bir seçimde bulunuyorum. Ruhun gücüne inanmayı ve korkuya doğru hareket eden toplu bilince teslim olmamayı seçiyorum. Korku kontrol arzusunu yaratır. Ve kaderimizin kontrolü yalnızca ruha aittir. Küresel spiritüel topluluğun güçlenmesine yardımcı olmaya bağlılığımı da sürdürüyorum. Çünkü birlik içinde beraberce çalışarak çok büyük değişim yaratma yeteneğimiz var

Aynı anda hem korku hem de ruhtan hareket ile çalışamayız.


Her şart altında, hatta yıkım ve felaketin ortasında bile yaşamın ışığı, güzelliği ve sevincini algılamayı seçebiliriz. İçimizde ve dışımızda olan ilahiliğin ışıyabilmesi işte bu yükselmiş algıda mümkündür. İlahi olan yalnızca yüreklerimizi açtığımızda ortaya çıkar. Ve ölüm ve yıkım olurken bile yeni bir yaşamın doğduğunu hatırlamalıyız.

Sandra Ingerman http://samanizmveruyalar.blogspot.com.tr/